Jäähdytin

Pystyvirta- ja nauhajäähdyttimet pelletöintiin

JPT:n pelletöintilaitoksiin kuuluu joko pystyvirta- tai nauhajäähdytin. Jäähdyttimien kapasiteetit ovat 5–40 tonnia tunnissa. Jäähyttimen saa joko yksi- tai kaksitasoisena. Kaksitasoista jäähdytintä voidaan käyttää myös jauhon jäähdyttämiseen.

Jäähdyttimellä pelletit jäähdytetään normaaliin lämpötilaan prosessin lopussa. Jäähdytin voidaan varustaa ilmansuodattimella tai syklonilla.

Lisävarusteet:

– palopelti

– pinnankorkeuden mittaus

– höyrysammutus

– ilman esilämmitys

– tuloilman suodatus

– lämmöntalteenotto

Materiaali