JPT-Industria

Liikkuvat vaa’at

Liikkuvat vaa’at JPT DWMI

Liikkuvia vaakoja on tarjolla alkaen 50 kg aina 4000 kg asti. Vaa’an nopeus on 5 m/s. Vaa’an kapasiteetti vastaanottokäytössä on 160 ton/h, lastauskäytössä 180 ton/h ja moniannostelukäytössä  50 ton/h. Vaa'an kapasiteetti riippuu vaa'an koosta. Vaa’an kiskosto suunnitellaan tapauskohtaisesti.

     - Veto ja paikannus servomoottoreilla 

     - Servomoottoreissa mahdollisuus syöttää jarrutusenergia takaisin sähköverkkoon 

     - Paikannustarkkuus 0,2 mm

     - Veto hammastangolla kiskoissa

 

Vaa’at on mahdollista toteuttaa kaksoisvaakana. Esim. pienannosteluun 50 kg vaaka, josta annostellaan 4000 kg vaakaan. Vaaoissa on pölytiivistys esim. säleannostelijan pohjaan. Myös vaa’an kannessa on pölytiivistys, kun vaaka on liikkeessä. Vaa’an tyhjäyksessä on siilon aukaisumekanismi, joka ei vaikuta vaa’an punnitustarkkuuteen. Vaa’an sulkuluukku on rakennettu vaa’an sisälle niin, ettei korkeutta menetetä. Liikkuvalla vaa’alla saadaan ketju-, ruuvi- ja hihnakuljettimien ja putkistojen huonoa hygieniatasoa parannettua huomattavasti. Samoin energiatehokkuus on omaa luokkaansa. Kunnossapitokulut on huomattavasti pienemmät kuin perinteisissä siirtojärjestelmissä.

Katso myös :

Ketjukuljettimet

Ruuvikuljettimet

Säleannostelijat

Tulosta esite: